Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Marcin Marcinko

Contact e-mail

marcin.marcinko@uj.edu.pl

About

Marcin Marcinko is a PhD holder (in law) specializing in public international law, particularly in international humanitarian law. He is an associate professor at the Chair of Public International Law, Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University, and a coordinator of International Humanitarian Law and Human Rights Centre, Jagiellonian University. He is a chairman of the National Commission for Dissemination of International Humanitarian Law at the Polish Red Cross Main Board, member of the International Law Association – Polish Group, the International Association of Professionals in Humanitarian Assistance and Protection (PHAP), and the International Society of Public Law (ICON-S). His research interests include contemporary armed conflicts, international security (including the threat posed by terrorism), international and regional engagement in peace-keeping and peace-enforcement operations, cooperation among the NATO Member States concerning peace-support operations, and international criminal law.

Professional activities

Scientific projects and research:

 • 2018 – Terroryzm w sieci – zwalczanie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych do celów terrorystycznych w świetle prawa międzynarodowego [Terrorism in cyberspace – suppressing the use of information and communication technologies for terrorist purposes in the light of international law], Faculty of Law  and Administration, Jagiellonian University (Project No. K/ZDS/007789).
 • 2014–2016 – Społeczeństwo obywatelskie wobec rozwoju polskich bojowych bezzałogowców [The civic society in the face of development of the Polish unmanned combat aerial vehicles], Inicjatywa na rzecz Międzynarodowego Prawa Karnego i Praw Człowieka w Europie Środkowej i Wschodniej (ICLHR Initiative).
 • 2014 – The Historical Origins of International Criminal Law, Centre for International Law Research and Policy, European University Institute (Department of Law), Peking University International Law Institute, City University of Hong Kong.
 • 2012 – Prawa kobiet w konfliktach zbrojnych i w wojsku [Women’s rights in armed conflicts and in the army], Ministry of National Defence, Institute for Security Studies.
 • 2011 and 2008 – Customary International Humanitarian Law Database, International Committee of the Red Cross, Polish Red Cross.
 • 2006 – Terrorisme et droit international/Terrorism and International Law, Centre for Studies and Research, The Hague Academy of International Law.

Selected publications

 • Milena Ingelevič-Citak, Marcin Marcinko, “Kill them all and let God sort them out”, or why religiously motivated terrorism should not be confused with the crime of genocide, in: “The Concept of Genocide in International Criminal Law: Developments after Lemkin” (eds Marco Odello, Piotr Łubiński), Routledge, London-New York 2020.
 • Milena Ingelevič-Citak, Marcin Marcinko, Terroryzm w cyberprzestrzeni – istota problemu, tendencje oraz zwalczanie w świetle polityki bezpieczeństwa i regulacji prawnych Unii Europejskiej [Terrorism in cyberspace – the essence of the problem, trends and combating it in the light of the security policy and legal regulations of the European Union] in: „W jakiej Unii Europejskiej Polska – jaka Polska w Unii Europejskiej: instytucjonalizacja współpracy międzynarodowej” (eds Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Jerzy Menkes, Joanna Nowakowska-Małusecka, Wojciech Szczepan Staszewski), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020.
 • Marcin Marcinko, Normatywny paradygmat prowadzenia działań zbrojnych w niemiędzynarodowym konflikcie zbrojnym [The normative paradigm of conducting hostilities in non-international armed conflict], Wydawnictwo Presscom, Wrocław 2019.
 • Marcin Marcinko, Pojęcie niepaństwowej zorganizowanej grupy zbrojnej w świetle poglądów doktryny prawa międzynarodowego [The notion of a non-State organized armed group in the light of the views of the doctrine of international law], in: „Prawo międzynarodowe. Idee a rzeczywistość” (ed. Ewelina Cała-Wacinkiewicz), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018.
 • Marcin Marcinko, The Evolution of UN Anti-Terrorist Conventions towards the Universal Treaty-Based Model of Combating Terrorism, “Groningen Journal of International Law”, vol. 6, ed. 1, 2018.
 • Marcin Marcinko, Bartosz Rogala, The Ukrainian crisis: A test for international law?, “Polish Review of International and European Law”, vol. 5, No. 1, 2016.
 • Marcin Marcinko, The Concept of Genocide in the Trials of Nazi Criminals before the Polish Supreme National Tribunal, in: “Historical Origins of International Criminal Law”, vol. 2 (eds Morten Bergsmo, Wui L. Cheah, Ping Yi), Torkel Opsahl Academic EPublisher, Brussels 2014.
 • Marcin Marcinko, Direct Participation in Hostilities and Respect for the Lives of Civilians During Armed Conflicts, in: “Promoting Changes in Times of Transition and Crisis: Reflections on Human Rights Education” (eds Krzysztof Mazur, Piotr Musiewicz, Bogdan Szlachta), Księgarnia Akademicka, Kraków 2013.
 • Marcin Marcinko, Terrorists in Armed Conflicts: The Question of Combatancy in: “Terrorisme et droit international/Terrorism and International Law” (eds Michael J. Glennon, Serge Sur), Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston 2008.
 • Marcin Marcinko, ONZ wobec terroryzmu międzynarodowego [The UN in the face of international terrorism], Wydawnictwo Instytutu Studiów Strategicznych, Kraków 2008.

Courses taught at CES

 • Introduction to Public International Law
 • EU Administration, Justice and Home Affairs