Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Piotr Łasak

Contact e-mail

piotr.lasak@uj.edu.plDr Piotr Łasak

About

2020 - Habilitation in Economics and Finance - Cracow University of Economics, College of Economics, Finance and Law

2010 – Associate Professor in Economics

2008 – PhD in Economics – Jagiellonian University, Faculty of Management and Social Communication

2003 – MA in Economics – Cracow University of Economics, Faculty of Finance

Academic interests: International finance, Financial crises, Financial markets supervision, Globalization

Selected publications

Books:

 • Nadzór nad sektorem bankowym w Polsce w świetle zmian na globalnym rynku finansowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2019.
 • The Financial Implications of China's Belt and Road Initiative. A Route to More Sustainable Economic Growth, Piotr Łasak, René W. H. van der Linden, Palgrave Macmillan, Cham, 2019. 

 

Papers:

 

 • Regulatory responses to the Chinese shadow banking development, „Jagiellonian Journal of Management", Vol. 1 No. 4/ 2015, str. 305-317.
 • Mechanizmy oddziaływania i zagrożenia polityki luzowania ilościowego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 319/2017, str. 104-116.
 • Proces reformowania Międzynarodowego Funduszu Walutowego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H - Oeconomia”, Vol. LI, No. 6/2017, str. 189-196.
 • Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania kryzysu w Grecji, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. CII/2017, str. 199-214.
 • Structure and Risks of the Chinese Shadow Banking System:  The Next Challenge for the Global Economy?, w pracy pod red.  Myriam Garcia Olalla, Judith Clifton,  Contemporary Issues in Banking. Regulation, Governance and Performance, Palgrave MacMillan, 2018, str. 409-426.
 • The Effectiveness of the ‘Belt and Road’ Initiative in Tackling China’s Economic Slowdown and Its Financial Implications Within a Policy Trilemma Context, Piotr Łasak, René W. H. van der Linden, w pracy pod red. Elisabetta Gualandri, Valeria Venturelli, Alex Sclip, Frontier Topics in Banking. Investigating New Trends and Recent Developments in the Financial Industry, Palgrave Macmillan, 2019, str. 321-369.
 • The interconnectedness between traditional banks, shadow banking and non-performing loans in the Chinese economy, Piotr Łasak, Alicja Szyszko, Patryk Pagacz, „Bank i Kredyt" nr 4/2019, str. 347 – 374.

Courses taught at CES

 • International Financial Markets
 • Introduction to Finances in the EU
 • Economic Integration in the EU: Models of Economic Cooperation and Integration